SUMMER SALE %
SUMMER SALE %

SUMMER SALE %     SUMMER SALE %     SUMMER SALE %

Condiții de reclamație

Condiții generale de reclamație

 1. Prin acest ordin de reclamație compania SHADOW Slovakia s.r.o. informează în mod corespunzător consumatorul, în calitate de cumpărător, despre condițiile și modul de aplicare a drepturilor acestuia rezultate prin răspunderea vânzătorului pentru eventualele daune(reclamații), inclusiv despre datele necesare pentru aplicarea reclamației și executarea corectărilor garantate.
 2. Vânzătorul a emis acest protocol de reclamație în comformitate cu legea nr. 40/1964 din codex. Legea muncii prin reglementările ulterioare (mai departe doar ,,Legea Muncii,,) , prin legea nr. 250/2007 despre protecția consumatorului și despre schimbarea legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 din codex privind reglementările delictelor (mai departe doar ,,legea de protecție a consumatorului,,), cu legea nr. 391/2015 din codex, despre soluționarea alternativa a litigiilor consumatorilor și despre schimbarea și completarea anumitelor legi, cât și despre restul reglementărilor legale generale obligatorii ale Rep.slovace.
 3. Acest ordin de reclamație este situat în subpagina web-site-ului vânzătorului.
 4. Compania SHADOW Slovakia s.r.o încearcă întodeauna să încearcă întotdeauna să proceseze toate comenzile spre satisfacția clienților noștri, cu toate acestea se poate înâmpla că nu veți fi satisfacuți de produsul primit. În cazul în care veți dori să reclamați sau returnați bunurile primite, trebuie respectate următoarele condiții.
 5. Pentru defectele bunurilor e responsabil vânzătorul. Cumpărătorul este obligat să își asume dreptul de a reclama defectele bunurilor (denumite în continuare „reclamații”) imediat după constatarea acestora în conformitate cu procedura de reclamație a vânzătorului.
 6. Retragerea din contract a cumpărătorului pe baza prevederilor § 7, 8, 9, 10 din legea 102/2014 privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii în baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și de modificare a unor legi (denumit în continuare „Legea privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri în cadrul unui contract la distanță”)
 7. Consumatorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la primirea bunurilor în conformitate cu condițiile de livrare, fără a oferi un motiv în conformitate cu art. § 7 alin. 1 din Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în ceea ce privește vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii în cadrul unui contract la distanță. Prin trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul confirmă faptul că vânzătorul și-a îndeplinit în timp util și în mod corespunzător obligațiile de informare prevăzute la art. § 3 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri pe baza unui contract la distanță. Cumpărătorul trebuie să reclameze aceste bunuri și defectele acestora în scris, prin e-mail sau prin poștă la adresa pe care vânzătorul o are pe pagina de contact. Retragerea din contract trebuie făcută de cumpărător în scris, prin e-mail sau poștă.
 8. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul comenzii de mărfuri în magazinul online marcat ca mărfuri „la comandă” (livrat pe baza unei comenzi speciale a cumpărătorului), nu se încadrează în bunurile enumerate la § 12, alin. 5, Legea nr. 108/2000 Coll. și nu pot fi returnate în conformitate cu punctul anterior.
 9. Adresa pentru trimiterea unei reclamații scrise (depunerea unei reclamații personale) și livrarea bunurilor revendicate:
  1. Frogman-22828 (Shadow Slovakia s.r.o.)
   Str. Ogorului 3G, Fan Courier
   410554, Or. Oradea, Jud. Bihor
   Romania
  2. Contact telefonic: 02/434210891
  3. E-mail: info@knifestock.eu
  4. Program de lucru pentru primirea reclamațiilor: zile lucrătoare Luni - Vineri - 08:00 - 16:00

Răspunderea vânzătorului pentru defectele bunurilor

 1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care le au bunurile vândute atunci când sunt preluate de cumpărător și pentru defectele care apar după preluarea bunurilor în perioada de garanție. Perioada de garanție este de 24 de luni.
 2. Pentru articolele vândute la un preț mai mic din cauza unui defect, perioada de garanție este de 24 de luni, însă vânzătorul nu este responsabil pentru defectul pentru care a fost convenit un preț mai mic.
 3. Pentru articolele uzate (de exemplu, model demonstrativ) perioada de garanție este de 12 luni.
 4. Prin declarația din certificatul de garanție emis cumpărătorului sau în reclamă, vânzătorul poate oferi o garanție care depășește sfera garanției prevăzută de lege, în timp ce condițiile și sfera acestei garanții vor fi specificate în certificatul de garanție.
 5. Perioada de garanție începe să decurgă de la data primirii bunurilor de către cumpărător.
 6. Perioada de la exercitarea dreptului de răspundere pentru defecte până la momentul în care cumpărătorul a fost obligat să preia articolul după finalizarea reparației nu se ia în considerare pentru perioada de garanție. Dacă bunurile sunt schimbate, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea bunurilor noi.
 7. Drepturile de răspundere pentru defecte ale bunurilor pentru care se aplică perioada de garanție expiră dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.
 8. Vânzătorul nu este răspunzător pentru:  
  1. defectele despre care cumpărătorul a fost notificat de către vânzător la momentul încheierii contractului de cumpărare sau despre care, ținând cont de circumstanțele în care a fost încheiat contractul de cumpărare, trebuie să fi știut.
  2. defecte evidente la primirea mărfii, pe care cumpărătorul nu le-a notificat la primire
  3. deteriorarea mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător
  4. defecte cauzate de utilizarea mărfurilor în condiții care, datorită umidității lor, influențelor chimice sau mecanice, nu corespund mediului natural.
  5. defecte cauzate de manipularea necorespunzătoare, sau neglijarea îngrijirii bunurilor.
  6. deteriorarea mărfurilor cauzate de suprasarcină sau utilizarea încălcând condițiile instrucțiunilor de utilizare, cu standardele tehnice sau reglementărilor de siguranță în vigoare în Republica Slovacă
  7. daunele bunurilor cauzate de evenimente inevitabile sau imprevizibile
  8. defecte cauzate de o intervenție neprofesională, daune în timpul transportului, daune cauzate de apă, foc, electricitate statică sau atmosferică sau alte forțe majore
  9. defecte cauzate de interferența cu bunurile de către o persoană neautorizată.
 9. O nuanță de culoare nesatisfăcătoare a mărfurilor nu este considerată un defect, deoarece vânzătorul nu este responsabil pentru afișarea nuanțelor de culoare individuale pe dispozitivul de ieșire (de exemplu, monitor, imprimantă) al cumpărătorului. În această secțiune a procedurii de reclamație, vânzătorul a informat cumpărătorul în mod corespunzător că nuanța de culoare afișată a mărfurilor comandate poate diferi de realitate.

Exercitarea drepturilor care decurg din răspunderea pentru defecte (reclamație)

 1. Cumpărătorul poate depune o declarație:
  1. Frogman-22828 (Shadow Slovakia s.r.o.)
   Str. Ogorului 3G, Fan Courier
   410554, Or. Oradea, Jud. Bihor
   Romania
  2. sau prin e-mail la adresa vânzătorului prevăzută pe subpagina acestuia, eventual prin răspuns la mesajele primite din partea vânzătorului
  3. prin intermediul unui formular de reclamație online situat pe subpagina relevantă a site-ului vânzătorului, care va fi livrată automat la adresa de e-mail a vânzătorului 
 2. Pentru reclamarea unui produs, consumatorul trebuie să 
  1. descrie defectul bunului primit, cât mai precis posibil, și dacă e posibil să trimită o fotografie,dacă natura defectului permite captarea fotografică a acestuia.
  2. să livreze vânzătorului dovada cumpărării sau într-un alt mod care nu ridică îndoieli cu privire la faptul că bunurile au fost achiziționate de la vânzător și să informeze vânzătorul ce drept rezultă din răspunderea vânzătorului pentru defectele prevăzute la punctul 3 al acestui articol.
  3. Cumpărătorul poate preda descrierea defectului mărfii, dovada cumpărării și notificarea dreptului pe care îl exercită, împreună cu bunurile revendicate, persoanei autorizate de vânzător să preia bunurile revendicate la sediul social al vânzătorului. Cumpărătorul poate completa, de asemenea, descrierea defectului și notificarea dreptului pe care îl aplică direct în formularul de reclamație online aflat pe subpagina relevantă a site-ului vânzătorului. Mărfurile pot fi trimise și la sediul social al vânzătorului prin serviciul de curierat. Recomandăm clienților să aștepte cererea vânzătorului înainte de a trimite coletul, în cazul în care este în puterea vânzătorului să soluționeze reclamația prin schimbul coletului, ceea ce va economisi costurile de expediere pentru cumpărător.
 3. Dacă cumpărătorul depune o reclamație, el decide și care dintre drepturile care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defecte dorește sa fie aplicat  și-i comunică această decizie vânzătorului. Vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la drepturile sale care decurg din răspunderea pentru defectele pe care cumpărătorul le poate afirma.

Dacă este un defect remediabil, cumpărătorul își poate revendica:

 1. dreptul la reparare (adică dreptul la eliminarea gratuită, la timp și corectă a defectului),
 2. dreptul de a schimba articolul (dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate din cauza prețului bunurilor sau a gravității defectului)
 3. dreptul de a schimba o parte a produsului dacă defectul privește doar o parte a produsului (dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate din cauza prețului bunurilor sau a gravității defectului)
 4. alt drept care nu este reglementat în mod expres de lege, cum ar fi dreptul la o reducere rezonabilă la prețul articolului, dacă este convenit cu vânzătorul.
  1. în cazul unui defect iremediabil care împiedică folosirea corectă a obiectului primit ca obiect fără defecte, cumpărătorul își poate revendica dreptul:
   1. de schimbare a produsului,sau
   2. dreptul la retragere din contract(adică rambursarea prețului de achiziție al produsului)
  2. în cazul unui alt defect ireparabil care nu împiedică utilizarea corectă a articolului ca perfect, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul articolului respectiv.
  3. în cazul unui defect remediabil, când cumpărătorul nu poate utiliza articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație (adică același defect apare la a treia oară după cel puțin două reparații anterioare), cumpărătorul îsi poate revendica dreptul:
   1. de schimbare a produsului,sau
   2. dreptul la retragere din contract(adică rambursarea prețului de achiziție al produsului)
  4. în cazul unui defect remediabil, dar în cazul în care cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător obiectul pentru un număr mai mare de defecte (adică cel puțin trei defecte remediabile diferite în același timp, fiecare dintre acestea împiedicând utilizarea corectă), cumpărătorul îsi poate revendica dreptul:
   1. de schimbare a produsului,sau
   2. dreptul la retragere din contract(adică rambursarea prețului de achiziție al produsului)
  5. În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau dreptul de a se retrage din contract (rambursarea prețului de achiziție al produsului), este de competența cumpărătorului care dintre aceste drepturi să le exercite. Cu toate acestea, de îndată ce își exercită unul dintre aceste drepturi cu vânzătorul, el nu mai poate schimba această alegere unilateral.
  6. Atunci când face o reclamație, vânzătorul va emite cumpărătorului o confirmare a reclamației. Dacă reclamația se face prin e-mail sau formular de reclamație online, vânzătorul este obligat să transmită confirmarea reclamației imediat, în caz contrar fără întârzieri nejustificate, dar împreună cu dovada reclamației. Confirmarea revendicării nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi revendicarea în alt mod.

Modul de soluționare a reclamațiilor

 1. Soluționarea reclamațiilor reprezintă încheierea procesului de reclamare prin:
  1. returnarea produsului reparat
  2. schimbarea produsului
  3. returnarea prețului de achiziție al produsului
  4. prin plata unei reduceri rezonabile din prețul produsului
  5. o invitație scrisă pentru a prelua livrarea sau
  6. respingerea justificată a plângerii.
 2. Pe baza deciziei cumpărătorului, care își asumă drepturile care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defecte, vânzătorul specifică metoda de soluționare a reclamației și anume:
  1. imediat
  2. nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data plângerii (în cazuri complexe) sau
  3. nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației (în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării produsului)
 3. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul se va ocupa imediat de reclamație, în cazuri justificate ulterior, cu toate acestea, tratarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data reclamației. După expirarea termenului limită pentru tratarea reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul cu un produs nou.
 4. Vânzătorul este obligat să emită un document scris cu privire la tratarea reclamației în cel mult 30 de zile de la data reclamației.
 5. Soluționarea reclamației nu afectează dreptul cumpărătorului la despăgubiri pentru daune în temeiul Legii nr. 294/1999 privind răspunderea pentru daune cauzate de un produs defect, astfel cum a fost precizat.

Soluționarea alternativa a litigiilor

 1. În cazul în care cumpărătorul-consumator nu este mulțumit de modul în care vânzătorul i-a tratat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile, el are dreptul de a contacta vânzătorul cu o cerere de despagubire.
 2. În cazul în care vânzătorul a răspuns la cererea de despăgubire într-un mod negativ sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii sale, cumpărătorul are dreptul să depună o cerere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor către entitatea ADR în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Legea nr. 391/2015 cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor și cu modificări la anumite legi.
 3. Subiectul relevant pentru soluționarea alternativă a litigiilor în litigiile consumatorilor este Inspecția Comercială Slovacă sau o altă entitate juridică autorizată înregistrată pe lista subiectelor pentru soluționarea alternativă a litigiilor menținută de Ministerul Economiei din Republica Slovacă. Cumpărătorul are dreptul să aleagă la care dintre entitățile listate de soluționare alternativă a litigiilor consumatorilor să apeleze.
 4. Cumpărătorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă pe site-ul web creat de Comisia Europeană pentru a prezenta o propunere alternativă de soluționare a litigiilor.

Dispoziții finale

Această procedură de reclamație este valabilă de la 1 noiembrie 2018 și anulează valabilitatea procedurilor de reclamație anterioare. Această procedură de reclamație este disponibilă la sediul social al vânzătorului și pe site-ul vânzătorului.